فهرست بستن

دوره ها

ما دو پلن آموزشی داریم که شما مطابق با شرایط خود می‌توانید انتخاب کنید:

پلن آموزشی یک

دو ماه کلاس حضوری VIP و خصوصی، یکروز درمیان +ارائه DVD ویدئوهای آموزشی دوره +مدرک معتبر

شهریه دوره خصوصی ۱۶ میلیون تومان

پلن آموزشی دو​

دو ماه کلاس آنلاین VIP و خصوصی، یک روز درمیان +ارسال DVD ویدئوهای آموزشی دوره +مدرک معتبر

شهریه دوره خصوصی ۱۶ میلیون تومان